Uusimaa Yhdessä – Maakuntahanke käynnistyi 1.8.2017

Uusimaa Yhdessä – Maakuntahanke käynnistyi 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2020.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövaimmaiset ry on hallinnoiva toimija hankkeessa, jossa on 9:n muuta yhdistystä yhteistoiminnassa eri puolilta Uusimaata.
Kuusi hakijoista on paikallisia horisontaaleja (tummnnettu).

Hankkeen ohjausryhmä

HUN: Heikki Majava ja Anneli Iltanen
Vantaan järjestörinki ry: Tuula Natunen
Porvoon yhdistyskeskus ry: Riitta Virkki-Korhonen (Maija Aatelo)
HIY (Helsingin Invalidit ry): Kristiina Karhos
Loviisan järjestöt: Camilla Stjernvall (Jyrki Laakso.)
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto: Alicia Perho kesälomakauden ja Mika Väisänen 1.8.2017
Kehitysvammaisten tuki: Nina Korventaival (Tiina Herttuainen)
EJY (Espoon Järjestöjen Yhteisö ry): Marja Manninen
LJY (Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö ry): Reijo Perkiömäki
​ja Sosiaaliturvayhdistys:Juha Pantzar​

Hankkeen tarkoitus
  • Vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena
  • Nivomalla yleishyödyllinen järjestötoiminta palvelujärjestelmän yhteyteen on mahdollista luoda toimivampia palvelupolkuja ja tarjota monipuolisempia keinoja ihmisten tukemiseksi.
  • Edellytys on toimiva yhteistyö ja sen pohjana olevaa maakunnan toimintaan soveltuvaa rakenne.
  • Järjestöillä on merkittävä rooli myös kokemustiedon keräämisessä jäseniltään ja alueiden asukkailta sekä asukasosallisuuden edistämisessä.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn