Miten Lohjan joukkoliikennettä halutaan kehittää? Aluetoimikunnat keräävät kommentteja suunnitelmaan tammikuun aikana

Lohjan kaupunki tekee suunnitelman joukkoliikenteen kehittämisestä Lohjalla kevään 2018 aikana. Aluetoimikunnat jättävät näkemyksensä liikennesuunnitelmaan 31.1.2018 mennessä. Asukkaiden ja yhdistysten toivotaan ilmaisevan toiveensa joukkoliikenteen toteuttamisesta eri alueilla tammikuun aikana. Parhaiten se käy ottamalla yhteyttä lähimpään aluetoimikuntaan tai osallistumalla tilaisuuksiin, joissa liikennesuunnitelmaa käsitellään. Puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät Aluetoimikunnan nettisivuilta.

 

 

Kaupunkikeskustan aluetoimikunta käsittelee joukkoliikennesuunnitelmaa Lohjan yhteislyseon lukion ruokasalissa 25.1 Klo 17.30 kokouksessa, jossa asiasta alustaa Henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen. https://www.facebook.com/kaukeld/posts/1999710526937245 Suunnitelma on myös muiden aluetoimikuntien kokousten asialistalla tammikuussa.

 

Lohjan_joukkoliikenteen_visio_2018-2028

Kysymykset, joihin toivotaan kannanottoja:

Laadimme yhdessä Lohjan kaupungin kanssa joukkoliikennesuunnitelmaa, jossa luonnostelemme joukkoliikenteen tulevia kehitystoimia sekä tuleville lähivuosille että pidemmällä, noin 10 vuoden aikajänteellä. Työ laaditaan jatkeena keväällä 2017 laaditulle joukkoliikenteen visiolle (liitteenä), ja siinä käsitellään mm. yhteystarpeita Lohjan keskustan ja Helsingin keskustan sekä Pusulan, Saukkolan, Sammatin, Karjalohjan ja Lohjan keskustan välillä. Suunnitelmassa tarkennetaan Lohjan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita (mm. vuorojen määrä ja liikennöintiajat yhteysväleittäin) sekä suunnitellaan lähivuosien mahdollisia reittimuutostarpeita ja yleisempiä kehitystoimia joukkoliikenteen matkustusmukavuuden parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

 Joukkoliikennesuunnitelman laadinnan tueksi keräämme alueiden johtokunnilta näkemyksiä siitä, millaista kehitystä joukkoliikenteeseen toivotaan sekä tulevina lähivuosina että pidemmällä aikajänteellä. Toivoisimme siis teiltä vastausta ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 

  • Mitkä ovat mielestänne niitä keskeisimpiä kysymyksiä, joihin toivotte meidän suunnitelmassa keskittyvän?
  • Mikä nykyisessä joukkoliikenteessä on mielestänne erityisen hyvää, ja mihin taas toivoisitte muutosta?
  • Millaista kehitystä toivotte joukkoliikenneyhteyksiin eri asiakasryhmien, esimerkiksi työmatkalaisten ja opiskelijoiden, näkökulmista katsottuna? Palvelevatko nykyiset työssäkäynti- ja koulumatkayhteydet liikkumista riittävissä määrin, vai tarvitaanko lisää vuoroja? Jos voisitte lisätä joukkoliikenteeseen yhden edestakaisen päivittäisen vuoroparin, millä yhteysvälillä ja mihin aikaan lähdöt kulkisivat?
  • Miten suhtaudutte matkustustarpeiden osittaiseen kattamiseen esimerkiksi kutsuliikenteellä (ennakkoon tilattava yhteys) niillä yhteysväleillä, joissa matkustajamäärät ovat pienempiä ja niinä aikoina, jolloin matkustajia on liikkeellä vähemmän? (esim. illat ja viikonloput)
  • Millaista kehitystä toivoisitte nykyiseen kutsu- ja palveluliikennekokonaisuuteen?
  • Millaisia näkemyksiä ja tarpeita haluaisitte tuoda esiin liittyen mm. matkalippuihin, lippujen myyntipaikkoihin ja -tapoihin sekä yhtenäistä lippujärjestelmää koskeviin tarpeisiin?
  • Millaisia kehitystoimia toivoisitte kohdistettavan nykyiseen matkustajainformaatiokokonaisuuteen?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn