Lohjalle valmistellaan yhdistysohjelmaa

Yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä tehdään monilla tavoilla. Miten yhteistyötä voidaan vielä lisätä ja parantaa? Vastauksia valmistellaan uudessa Lohjan yhdistysohjelmassa.

Lohjan yhdistysohjelman tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhdistysten ja kaupungin yhteistyössä. Ohjelman periaatteita ja rakennetta on valmisteltu Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmässä, jossa on monipuolinen edustus lohjalaisia yhdistyksiä ja kaupungin edustaja. Esille nousseita aiheita tullaan käsittelemään hyviä käytäntöjä kokoavissa ja ongelmien ratkaisuehdotuksia tekevissä työskentelyryhmissä kevään 2018 aikana.

Yhdistysohjelmaa lähdetään työstämään laajalla joukolla Lohjan yhdistysohjelma -työpajassa torstaina 15.2.2018 kello 15-19.Puu-Anttilassa (Suurlohjankatu 2).

Yhdistysohjelma -työpajassa sovitaan Lohjan kaupungin ja yhdistysten yhteistyön periaatteista ja yhteistyön aiheista.

  • Miten yhdistysten toimintaa tuetaan ja asiantuntemusta saadaan esille kaupungin palveluissa?
  • Riittävätkö tilat ja toteutuuko tasa-arvo alueilla?
  • Mitä yhdistyksesi tarvitsee toimintansa tueksi – tai mitä tukea voitte itse tarjota muille yhdistyksille ja viranomaisille?

Työpajan alussa kello 15.00 esitellään yhdistysohjelmakokonaisuus, jonka jälkeen yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä tarkastellaan eri näkökulmista. Myöhemmin paikalle tulleille kokonaisuuden esittely toistetaan kello 17.00, jonka jälkeen sovitaan aiheiden jatkotyöstämisestä.

Kahvitarjoilun järjestämistä varten tilaisuuteen on ilmoittautuminen tästä linkistä.

 

Tervetuloa rakentamaan lohjalaisten yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä! !

 

Lisätietoja:

 

Juha Lemberg

Asiakkuuspäällikkö

juha.lemberg@lohja.fi

p. 050 523 0710

 

Ulla Korhonen

Kansalaistoiminnan keskus

ulla.korhonen@apuomena.fi

p. 045 186 3626

 

 

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn