Lohjan Kesä ry:n kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatut avustukset haettavissa helmikuun aikana.

LOHJAN KESÄ ry
julistaa haettavaksi avustukset Lohjan Kesään liittyvään kulttuuri- ja taidetoimintaan.
Avustusta voivat hakea lohjalaiset järjestöt, yhdistykset, vapaat ryhmät ja yksityishenkilöt.

Vapaamuotoiset hakemukset Lohjan Kesän johtokunnalle 28.2.2018 mennessä osoitteella:
Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Lohjan
Kesä / Avustukset, PL 71, 08101 LOHJA.

Tiedustelut: kulttuurituottaja Kalle Ryökäs
p. 044-3621 130
kalle.ryokas@lohja.fi
http://palvelut.lohja.fi/lohjankesa/default.asp
___ ___ ___

LOJO SOMMAR rf
utlyser bidrag för kultur- och konstverksamhet med anknytning till Lojo Sommar. Bidragen kan sökas av organisationer, föreningar, fria grupper och privatpersoner i Lojo.

Fritt formulerade ansökningar lämnas in till direktionen för Lojo Sommar senast 28.2.2018 på adressen:
Lojo stad, Kulturtjänsterna, Lojo sommar/Bidrag, PB 71, 08101 LOJO

Förfrågningar: kulturproducent Kalle Ryökäs
tfn 044 36 21 130
kalle.ryokas@lohja.fi
http://palvelut.lohja.fi/lohjankesa/default.asp


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn