Aluepalvelu


THL:n kehittämä Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on muodoltaan kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa. Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja Lue lisää…


Työturvallisuuskeskuksen julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille, henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville sekä osatyökykyisille itselleen. Tutustu julkaisuun


Nousukausi ei ole taannut elämän mahdollisuuksien tasa-arvoa, osoittaa THL:n ja Nuorisotutkimusseuran vuonna 1997 syntyneitä seurannut tutkimus. Vuonna 1997 nousukaudella syntyneillä suomalaisnuorilla on enemmän mielenterveyden häiriöitä kuin kymmenen vuotta vanhemmilla. Lisäksi useampi heistä on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Terveyden ja hyvinvoinnin Lue lisää…


Mielenterveysviikko Lue tiedote Mielenterveyden Keskusliiton sivuilla Mielenterveysviikko nostaa esiin ajankohtaisia mielenterveyteen liittyviä teemoja, tuo esille epäkohtia, tekee parannusehdotuksia ja vaikuttaa asenteisiin. Mielenterveysviikkoa on vietetty jo vuodesta 1974 aina marraskuun lopulla. Mielenterveysviikko 18.-25.11.2018 Viikon teema on Mun elämä, hyvä elämä. Viikolla keskustellaan Lue lisää…


Perinnöllinen harvinainen sairaus, pitkäaikaissairaan elo ja keuhkojensiirto ovat antaneet minulle sysäyksen kokemustoimijan tehtävään, koin tämän homman heti omakseni. Haluan kertoa tarinaani selviytymisen kautta, joka pitää sisällään ihan sitä normaalia arkea.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema suositus auttaa arvioimaan nuoren toimintakykyä tilanteessa, jossa nuori on hakeutumassa Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Suositus on osa valmistautumista ammatillisen kuntoutuksen lakimuutokseen. THL:n koordinoima suositus sisältää arviointivälineitä sekä ohjeita siitä, miten arvioidaan 16­–29-vuotiaan, opiskelu- ja Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden/ järjestöyhteistyöstä vastaavien henkilöiden kanssa. Hanke edistää kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti mm. kartoittamalla kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttamalla yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön tueksi ja tarjoamalla Lue lisää…


MoniNet järjestää marraskuun lopussa Vaatetorin maahanmuuttajille. Otamme sinne vastaan lahjoituksena vaatteita sekä lapsille että aikuisille, lasten leluja, kirjoja ja pelejä sekä kodin käyttötavaroita, joita sitten jaamme maahanmuuttajille ilmaiseksi. Erityisesti kaivataan kaikenikäisille lapsille lämpimiä vaatteita ja ajanvietettä. Vaatteet ja tavarat voivat Lue lisää…


Yhteensä: 691