Lohjalaiset


Tervetuloa KUMAJAN VERKOSTOTREFFEILLE ”Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksen tiimellyksessä” Tiistaina 6.3.2018, klo 17.30-19.30, Apuomenassa Suurlohjankatu 21-23 A, 08100 Lohja Sote- ja maakuntauudistusta valmistellaan – missä nyt mennään? Miten muutokset vaikuttavat järjestöjen toimintaan? Ketkä ovat tulevaisuuden yhteistyökumppaneita? Miten järjestöt voivat vaikuttaa maakunnan Lue lisää…


STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on avannut uuden avustushaun järjestöille.   5.2.–3.4.2018 klo 16.15 – Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille 2018   Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa: Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018—2021 Arvokas Lue lisää…


LOHJAN KESÄ ry julistaa haettavaksi avustukset Lohjan Kesään liittyvään kulttuuri- ja taidetoimintaan. Avustusta voivat hakea lohjalaiset järjestöt, yhdistykset, vapaat ryhmät ja yksityishenkilöt. Vapaamuotoiset hakemukset Lohjan Kesän johtokunnalle 28.2.2018 mennessä osoitteella: Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Lohjan Kesä / Avustukset, PL 71, 08101 Lue lisää…


Yhdistysten ja Lohjan kaupungin yhteistyötä tehdään monilla tavoilla. Miten yhteistyötä voidaan vielä lisätä ja parantaa? Vastauksia valmistellaan uudessa Lohjan yhdistysohjelmassa. Lohjan yhdistysohjelman tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhdistysten ja kaupungin yhteistyössä. Ohjelman periaatteita ja rakennetta on valmisteltu Kansalaistoiminnan Lue lisää…


Lohjan kaupunki tekee suunnitelman joukkoliikenteen kehittämisestä Lohjalla kevään 2018 aikana. Aluetoimikunnat jättävät näkemyksensä liikennesuunnitelmaan 31.1.2018 mennessä. Asukkaiden ja yhdistysten toivotaan ilmaisevan toiveensa joukkoliikenteen toteuttamisesta eri alueilla tammikuun aikana. Parhaiten se käy ottamalla yhteyttä lähimpään aluetoimikuntaan tai osallistumalla tilaisuuksiin, joissa liikennesuunnitelmaa Lue lisää…


Alussa oli maa, taivas ja kolme miestä samojen tähtien alla. Mutta universumin suuressa noppapelissä sattuma arpoo heille eri roolit ja kohtalot. Tulevat sisäiset ja ulkoiset rajat, passit ja kansalaisuudet, sisällissodat ja pakolaisleirit. Ihmiset hajaantuvat leireihin ja kuppikuntiin, toivottuihin ja ei-toivottuihin. Kolme miestä löytävät itsensä yhteisen tähtitaivaan alta, mutta osissa, joita he eivät itse valinneet. Mistä löytyy inhimillisyys, toivon tähti ja miten sinne suunnistetaan? Lauantaina 20.1.2018 klo 14:00, Karatalossa


Organisationer och föreningar har mycket insikt, kunskap och erfarenhetsexpertis som det blivande landskapet Nyland behöver i planeringen av social- och hälsoservicen och främjandet av välfärd och hälsa. Partnerskapsnätverket Kumaja har som uppgift att utveckla samarbetet mellan nyländska sote-organisationer samt öka Lue lisää…


Järjestöissä on runsaasti tietoa, taitoa ja kokemusasiantuntijuutta, jota tarvitaan tulevan Uudenmaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kumaja-kumppanuusverkoston tehtävänä on kehittää Uudenmaan sote-järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen. Järjestötoimija, vastaa Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa. Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.- 3.4.2018. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2018 myönnettävistä avustuksista kesällä 2018. Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa: Paikka auki II Lue lisää…


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestön kattojärjestö. SOSTE järjestää runsaasti koulutuksia ja teematapahtumia sosiaali- ja terveysjärjestöille ja sidosryhmille niin järjestöissä kuin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tilaisuudet tarjoavat päättäjille, johtajille, asiantuntijoille, kehittäjille ja Lue lisää…