Yhteistyörakenteet ja -verkostot

 

Aluetoimikunnat

Lohja on jaettu kahdeksaan alueeseen, jolla kullakin toimii oma aluetoimikuntansa.

Vammaisneuvosto

Lohjan vammaisneuvosto on lohjalaisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen yhteinen vaikuttamiselin. Lohja kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon kahdeksan (8) järjestöedustajaa lohjalaisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen ehdotusten pohjalta.

Neuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin suunnitelmia ja päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien järjestämisessä. Neuvosto tekee aloitteita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. Jäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajia sekä kaupungin luottamus- ja toimihenkilöitä.

 

Nuorisovaltuusto

Nuorten edunvalvoja Lohjalla. Lohjan nuorisovaltuusto valitaan nuorisovaltuustovaaleilla kahden vuoden välein, mutta muinakin aikoina 13 -19 -vuotiaat nuoret voivat pyrkiä nuorisovaltuuston jäseneksi.

Varttivaltuusto 

5.-6.-luokkalaisten vaikuttajaryhmä. Varttivaltuustossa osallistujat pääsevät tutustumaan päättäjien maailmaan ja vaikuttamaan omaan asuinympäristöönsä.

Lohjan Kesä ry

on kaupungin kulttuuritoimen alainen yhdistys, joka järjestää ja koordinoi kulttuuritapahtumia pääasiassa kesäisin Lohjalla

 Lohjan seudun omaishoidon neuvottelukunta

 Yhdistystoimijoiden ja kaupungin toimihenkilöiden yhteinen foorumi. Lisätietoja Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä

 

Yhdistysten yhdistykset:

Apuomena ry

Länsi-Uudenmaan järjestöjen yhteisö LJY ry

Lohjan Kylät ry

Lohjan Vanhempien yhdistys LOKOVA ry

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 23.08.2018